Enkla antennlösningar kan ge bättre mobiltäckning inomhus

26 September, 2017 - 10:39

Dålig mobiltäckning inomhus drabbar många som bor i moderna, energieffektiva byggnader. Men det finns enkla lösningar. Det visar ett projekt som koordinerats av forskare på RISE.

Dr. Mikhail Popov, initiativtagare och projektkoordinator på RISE Acreo, säger:

– Dålig täckning är ett samhällsproblem och det bara växer. Speciellt i Norden där vi bygger så välisolerade hus.

– Utöver det faktum att man som värst inte kan ringa 112 eller ta emot samtal inomhus, resulterar det att på vintertid man slösar energi då man måste öppna fönster eller balkongdörr för att få täckning. Detta går emot själva grundidén med energieffektiva boenden.

I projektet ”Mobiltäckning inomhus i moderna energieffektiva byggnader” har man testat och utvärderat olika lösningar för att nå fullgod mobiltäckning inomhus som boende, fastighetsägare, mobiloperatörer med flera är nöjda med. Bland annat genomfördes ett antal pilotinstallationer i fastigheter med olika förutsättningar.

Några rön från projektet:

  • Det gick att förbättra mobiltäckningen i lägenheterna och allmänna utrymmen för ca 90 procent av de boende med enkla antennlösningar.
  • Dämpningen av mobilsignaler i betonginnerväggar var mycket större än förväntat (30 – 40 dB vs 10-20 dB). Utan åtgärder på materialet, ska antennerna placeras i lägenheterna för att nå garanterad hundraprocentig täckning inomhus.
  • Testad fristående dörr och fönster dämpar 0,8 – 2,6 GHz-signalen upp till 17 dB. Genomsläppligheten kunde ökas med slitsar i metallskikt på dörren och fönstret.
  • Det är inte energieffektivt att ”skjuta” in mobilsignalen utifrån, genom täta isolerade byggnader. Det är flera gånger mer energieffektivt (i kWh per GB) att komma närmare till slutanvändarna via antennsystem inomhus, och kan vara en viktig helhetsaspekt för ett långsiktigt hållbart mobilnät. Till och med strålningen från mobilen är mindre i detta fall.

– Mätningarna och simuleringen visar att ganska små saker kan ha stor betydelse för mobiltäckningen. Fler mätningar och strukturerade undersökningar krävs, säger Jan Welinder, elektronikexpert på RISE.

Projektpartners: RISE Acreo (projektledare), RISE Elektronik och North Net Connect AB tillsammans med en stor grupp av olika intressenter för nätteknik, byggherrar, affärsmodeller, kravställare, intresseorganisationer och användare. Projektet har delfinansierats av Vinnova.

 

För mer information: 

Dr. Mikhail Popov, mikhail.popov [at] ri.se, tel 070 778 7769, 

Jan Welinder, jan.welinder [at] ri.se, tel 010-516 51 71

 

Projektets slutrapport kommer att finnas fr.o.m. 26/9 på www.acreo.se/mobiltackning