Energy Supply Toolkit ska möta efterfrågan på energieffektiva autonoma sensorsystem

14 December, 2016 - 12:05

Trådlösa sensornätverk i industriella tillämpningar är utmanande. Många implementationer kommer inte att förverkligas om batterier måste utnyttjas eller kablar behövs för kraftöverföring. Energiskördande teknik, dvs möjligheten att utvinna energi från omgivningen, är nyckeln till att möta den kraftigt ökande efterfrågan på den här typen av autonoma sensorsystem, som behöver vara både energieffektiva och billiga.

– Visionen med Energy Supply Toolkit-konceptet är att öka förståelsen för och kompetent användning av energiskördande system i industrin, att öka den industriella anpassningsförmågan för nuvarande och framtida energianvändningens krav samt ge flexibel anpassning av verksamheten, säger Cristina Rusu, projektledare för Energy Supply Toolkit vid Acreo Swedish ICT.

Energy Supply Toolkit startade den 1 november 2016. Projektets första fas syftar till att utveckla konceptet Energy Supply Toolkit, definiera behoven för specifika industriella applikationer och att bygga ett nätverk av partners som kan samarbeta kring konceptet. Beräknat slutdatum för första fasen är augusti 2017.

För mer information om Energy Supply Toolkit

Kontakta Cristina Rusu,
+46 (0)70 915 18 26 eller
cristina.rusu [at] acreo.se

 

Läs mer om Sensors and Actuators

Läs mer om Mems