Energilagringsprojekt når delmål

16 May, 2016 - 13:46

Projektet MODULIT som verkar för att minska tillverkningskostnaderna för energilagring med hjälp av tryckt elektronik har kommit halvvägs och resultat ska publiceras.

Projektets delmål – att framställa tryckbara kompositioner av cellulosa och transistormaterial som kan styra stora strömmar – kan delvis bockas av. Mats Sandberg, forskare på Acreo Swedish ICT och idégivaren till att använda tryckt elektronik för att integrera elektrokemiska energilagringsmoduler, säger:

– Nu har vi tagit fram en redoxfunktionaliserad cellulosa, bestående av Layer-by-Layer (LbL) funktionaliserad aerogel. Energilagringsmoduler har framställts genom tryckning och mikromontering som erbjuder en snabb väg att testa konceptet innan tryckbara halvledarmaterial är framställda.

Projektet MODULIT (Monolitiskt Integrerade Energilagringsmoduler) har två huvudsyften. Det ena är att visa att monolitisk integrering av energilagringsceller med tryckteknik är möjlig. Kretsar för skydd och balansering behövs också, då de seriekopplade cellerna laddas och laddas ur flera gånger om, vilket leda till överladdning. Det andra är att visa att tillverkningen av komponenterna är skalbar.

Förutom koordinatorrollen står Acreo för tillverkning, tryckarbeten, mikromontering, samt färdigställande av moduler, och för utveckling av tryckbara material för transistorer som klarar stora strömmar.

– Vi vill sänka system- och modulkostnader genom att integrera moduler genom tryckteknik och mikromontering, eftersom en stor del av energilagringskostnader idag kan hänföras till kostnader för integrering och balanseringskretsar, säger Sandberg.

Marknaden för energilagring ökar kraftigt, bland annat beroende på en ökad användning av förnyelsebara men intermittenta energikällor och smartare energisystem. En grupp stora investerare med Bill Gates i spetsen startade i slutet av 2015 The Breakthrough Energy Coalition och har börjat investera i bland annat energilagring.

– Hur marknaden ser ut för så kallade ”Moduliter”, integrerade energilagringsmoduler, till en början små enheter, är svårt att förutsäga. Det finns planer på att erbjuda Moduliter till försäljning, kanske redan under projektets löptid, just i syfte att känna av marknaden, säger Sandberg.

Intresset var stort på symposiet Energy Storage Papers 2016 som MODULIT arrangerade tidigare i år. Närmare 40 deltagare från kraft-, fordons- och pappersindustrin samt utvecklare av balanseringslösningar deltog i de workshops som erbjöds. Sandberg säger:

– Bidragen från tillverkare av organiska elektrodmaterial och grundaren av modern LbL-teknik, Gero Decher var uppskattade på symposiet. Vi tror på det här.

MODULIT är ett fyra-årigt projekt och finansieras av Batterifonden via Energimyndigheten. Det drivs av Acreo Swedish ICT, Linköpings universitet, Mittuniversitetet, Innventia, Kungliga Tekniska Högskolan och SICS Swedish ICT.

För mer information

Mats Sandberg
mats.sandberg [at] acreo.se
+46 (0)76 1158859

Läs mer

MODULIT