En mognare bredbandsmarknad med mer samlad prissättning

26 October, 2017 - 13:25

På uppdrag av SKL har RISE Acreo genomfört en studie om priser på bredbandsmarknaden för slutkunder där en kommunikationsoperatör (KO) verkar.

I studien framgår det att bredbandsmarknaden har mognat och att prissättningen till slutkunder, inom delområdet där en kommunikationsoperatör, verkar är mer samlad. Skillnaden mellan billigaste och dyraste slutkundspriset, för en viss tjänst är inte lika stort 2016 som 2012. Studien visar också att det även år 2017 är en ännu bättre prissättning för slutkunder i nät, till exempel stadsnät, med många konkurrerande tjänsteleverantörer än vad det är i nät med få konkurrerande tjänsteleverantörer.

Studien gör inte anspråk på att inkludera priser på hela den svenska bredbandsmarknaden, utan är en uppföljning från 2012 års studie på prissättningen utifrån konkurrenssituationen för kunder där KO är verksam.

- Att robust samla in jämförbara prisuppgifter på hundratals nät runtom i landet är en enorm uppgift. I rapporten konstaterar vi att priserna minskat jämfört med vår tidigare undersökning för fem år sedan. Förmodligen som en effekt av en acceleration i fiberutbyggnaden och en ökad tillämpning av den öppna modellen som speglas i en ökande konkurrens, säger Marco Forzati.

 

Studie om bredbandspriser i Sverige 2017 (PDF, nytt fönster).

 

För mer information:

Marco Forzati - Senior Scientist and Project Manager
070 752 77 53, marco.forzati [at] ri.se

 

Kontakt SKL:

Dan Lems - Bredbandsexpert, Infrastruktur och fastigheter
08-452 78 54, dan.lems [at] skl.se