Elektroniktidningen: Välbesökt Summit

19 September, 2016 - 12:56

När innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem i går bjöd in till en heldag på Tekniska Museet i Stockholm var intresset så stort att man fick byta till en större lokal. Det som lockade drygt 130 personer var en genomgång av det Vinnovafinasierade programmet inklusive presentationer av projekt som beviljats pengar plus möjligheten att träffa åtta kompetenscenter.

Dagen inleddes med presentationer av sex projekt som fått pengar inom innovationsprogrammet. Projekten har kommit halvvägs och spännvidden var stor, från 300 000 kronor upp till över tre miljoner kronor.

Två av projekten fokuserar på den kommande 5G-standardern.  I Lund håller en forskargrupp på att utveckla en effektförstärkare för 28 GHz i en FD-SOI CMOS-process från ST Microelectronics.

I Göteborg har Chalmers tittat på antennproblem, hur man skapar billiga antenner för höga frekvenser med en teknik som kombinerar vågledare med etsade substrat och som kan tillverkas med ytmonteringsmaskiner.

När det gäller tillverkning av elektronik bedriver Swerea IVF ett projekt kring vilka krav man ska ställa på lödfogar särskilt som det saknas bra standarder att utgå ifrån. Institutet har tagit fram ett kort som ska undersökas med avseende på hur bland annat lackning och underfill och sprickor i laminatet påverkar livslängden hos lödfogarna.

Elektrifiering av bilar är ett annat hett område men dagens lösningar är onödigt klumpiga. På KTH tittar man på möjligheten att slå ihop omriktaren med elmotorn vilket skulle sparar både vikt och volym.

Även Acreo är inne på kraftspåret. Institutet håller på att ta fram en modul där kiselkarbidtransistorerna inte är inkopplade med bondtrådar utan direkt anslutna till substratet. Därmed minskar alla parasiter och det går att switcha modulen med högre frekvenser.

Läs artikel på www.etn.se

 

Läs mer

Power Electronics