Elektroniktidningen: Göteborg tar pulsen på miljön

20 October, 2017 - 11:51

Tänk dig en stad täckt av sensorer som ständigt mäter luftens kvalitet och vattnet i de djupa avloppsbrunnarna. All data skickas trådlöst upp i molnet för att där analyseras. Stiger partikelhalten i luften eller vattennivån i brunnarna varnar systemet direkt, innan det gått för långt. Och på sikt kan invånarna kolla miljövädret i mobilen. I dagarna var det kick-off för ett projekt med målet är ta Göteborg närmare den vision.

– Ska jag tro något om var vi landar inom projektet så är det att vi kommer att industrialisera den lösning som vi hittills gjort prototyper av, säger Eric Michelsen, teknikchef på Vinnter.

− Det kan vara med andra sensorer, annan kommunikation, annan molnlösning, men vi ska ta fram ett antal produkter för de städer som är med här, tillägger han.

Göteborgsföretaget Vinnter har varit med från början i stadens utveckling av en digital miljöövervakning. Först inom projektet Miljöväder (se faktaruta nedan), där åtta sensorplattformar utvecklats som nu mäter stadens luft. Framåt inom projektet LoV-IoT.

Åtta sensornoder som mäter luftföroreningar sitter monterade runt om i Göteborg. Vinnter har utvecklat den modulära plattformen som kan testa olika sensorer liksom kommunikationstekniker. Inom projektet Miljöväder skickades sensordata över 3G. Inom LoV-IoT talar den även över Lora.

Plattformen som hittills utvecklats är som lego på sensor- och kommunikationssidan. Därmed är det enkelt att stoppa in och test olika luftkvalitetssensorer. Hittills har kommersiella NO2- och partikelsensorer som experterna på RISE Acreo pekat ut gått den vägen.

 

Läs hela reportaget på etn.se eller i senaste numret av Elektroniktidningen.

 

Kontakt för projektet på RISE Acreo: Katrin Persson