Elektroniktidningen: Fiber ger bättre stål

27 September, 2011 - 16:00

Elektroniktidningen: Fiber ger bättre stål

Kylda fibersensorer ökar möjligheterna att kontrollera processer i extrema miljöer.

I processer där miljön är så extrem att konventionell mätteknik inte kan användas kan fiberbaserad mätteknik ge värdefull information om temperaturer och kemisk sammansättning. Acreo har utvecklat teknik för detta ändamål, i samarbete med bland andra Swerea Mefos. Tekniken har installerats och testats i stålindustrin, där det visat sig att den ökade processkontrollen som fiberoptik kan bidra med är till stor nytta i effektiviserings- och kvalitetshöjande åtgärder.