Elektronik Tidningen: Nu kan järnvägsövergångarna övervakas med radar

17 August, 2017 - 08:00

För två år sedan startade ett Vinnovafinansierat projekt med målet att utveckla ett radarsystem för att övervaka järnvägskorsningar och förhindra olyckor. Nu testas systemet på ett antal platser.

Järnvägar är ett säkert transportmedel och antalet dödsfall bland järnvägsresenärer minskar stadigt. Ett problem som återstår att lösa är dock olyckor som sker vid järnvägsövergångarna.

Enbart i EU leder kollisioner mellan tåg och bil till cirka 1 500 dödsolyckor per år och orsakar dessutom stora materiella skador och trafikförseningar.

Denso, Qamcom, Amparo och RISE Acreo har tillsammans utvecklat en radar på 79 GHz som kan ge ner till 4 cm i avståndsupplösning.

Läs hela artikeln och se demonstrationsvideo på www.etn.se.

Läs mer om projektet "79 GHz UWB Imaging Radar Sensor" på Acreos projektsida.