Elektronik i Norden: Swedish SiC Power Center bildat

30 May, 2012 - 09:44

Swedish SiC Power Center bildat

Per Ericsson, projektansvarig för kiselkarbidkonferensen ISiCPEAW, avslutade första dagen med att berätta om det nya center för kiselkarbid som bildats på initiativ av Acreo, Swerea Kimab och KTH.