Doktorandprojekt ska skapa världsledande förståelse för vattenrening med UV-LED

23 November, 2017 - 09:49

Tillgången till rent vatten är en av de viktigaste utmaningarna världen står inför idag. Enligt WHO drabbas omkring 1,5 miljoner människor årligen av vattenburna sjukdomar – inte sällan med dödlig utgång. Behovet av rent vatten beräknas öka med 5 ggr fram till 2050. Med ökande urbanisering och population följer ökningar av den mikrobiella smittrisken. Dessutom medför klimatförändringarna ökande luft- och vattentemperaturer som i sin tur gör att mer biologisk aktivitet kan ske i vatten. Vi behöver hitta effektiva och säkra och billiga sätt att rena vatten för att klara de här utmaningarna och förse världens ökande befolkning med rent vatten.

Ett samarbetsprojekt mellan RISE Acreo, Water Resources Engineering vid Lunds universitet, Sweden Water Research och NanoLund vid Lunds universitet ska nu bygga upp världsledande kunskap inom vattenrening med UV-LED.

– Vi ska fördjupa kunskapen om hur vattenrening med hjälp av UV-LED kan optimeras och skalas upp, säger Kenneth M Persson, professor vid Water Resources Engineering vid Lunds universitet. Vårt mål är att presentera en strategi för att rena rinnande vatten, både där vatten används och i vattenreningsanläggningar.

Tekniken med att rena vatten med UV-ljus är inte ny; tvärtom har den funnits sedan 1910 när de första testerna gjordes i Marseilles. Problemet med teknik är att den bygger på låg- och högtryckslampor med kvicksilver. Lamporna kräver mycket energi, behöver vara igång kontinuerligt och utgör ett hot mot både människa och miljö.

– Vi förutspår att UV-LED kommer att ersätta de gamla kvicksilverlamporna, säger Kristian Storm, RISE Acreo. Förutom att miljö- och hälsoriskerna är betydligt lägre med UV-LED så är de kompakta och energieffektiva, behöver inte förvärmas för att fungera och går att använda i pulsläge, d v s de behöver inte vara tända kontinuerligt. På sikt kommer vi att se solpanelsdrivna lösningar med säker desinfektion och oxidation ute i fält.

Projektet finansieras av SSF, Stiftelsen för strategisk forskning, och ska pågå i fyra år. En doktorandtjänst kommer att utlysas, och studenten kommer att ges handledning från alla ingående samarbetspartners.

Att projektet hamnar i Lund är enligt Kenneth M Persson ganska självklart:

– Vi har en väldigt stark forskningsmiljö inom vatten och nanoteknik i Lund. RISE Acreo, NanoLund-centrum, LU-Water och Sweden Water Research samlar kommunala utmaningar och kör forskning och innovation kring dem. Ideon med sitt innovationsnätverk WIN Water erbjuder en rik miljö för teknikutveckling, tester i verkliga livet och snabb marknadskontakt för de fina idéer som kommer fram.

Projektet samlar intressenter från flera olika håll redan från början, och hoppas på det sättet få mera fart på projekt och innovation och ännu fler tillämpningar testade i verkliga livet.

– Vi såg i gruppen att forskningen som finns runt vatten och nanoteknik i Lund är väldigt stark och att det i kombination med att ESS och Max IV driftas i Lund var nödvändigt att göra något bra av den situationen, säger Kristian Storm. Teknik för att leverera rent och hälsosamt dricksvatten kändes som en mycket bra utgångspunkt.

För mer information, kontakta

Kristian Storm, RISE Acreo
kristian.storm [at] ri.se, +46 70 935 83 55

Kenneth M Persson, Water Resources Engineering, Lunds universitet
kenneth_m.persson [at] tvrl.lth.se, +46 734 128 167