Digitaliseringskommissionen släpper ny temarapport "Det sociala kontraktet i en digital tid"

14 October, 2016 - 12:01

Digitaliseringskommissionen presenterar i dag en ny temarapport: Det sociala kontraktet i en digital tid. RISE ICTs forskare och affärs- och innovationsområdeschefer har bidragit med flera artiklar.

Rapporten undersöker hur förutsättningarna för det sociala kontraktet förändras på grund av digitaliseringens transformerande kraft. I rapporten har forskare på RISE ICT bidragit med tre scenarion som beskriver trender och användning av digitaliseringen i samhället i dag. Per-Olof Sjöberg skriver om trender inom hälso- och sjukvård, Claus Popp Larsen om innovationskraft i hemmet och Carl Heath har bidragit med en artikel om digitala möjligheter inom utbildning och skola. Alla tre är affärs- och innovationsområdeschefer på RISE ICT.

De frågeställningar som rapporten belyser rör flera olika samhällsfrågor. Vad innebär jämlikhet när samhällets insatser för den enskilde i t.ex. vård, skola och omsorg kan ges på helt nya sätt och i högre grad individualiserat? Vad kan och bör det statliga åtagandet vara och vilka rättigheter och skyldigheter bör den enskilde individen ha? Den personliga integriteten utmanas av själva kärnan i digitaliseringen, möjligheten att samla in, analysera och använda data för utveckling av tjänster och produkter. Vilka möjliga lösningar finns på detta dilemma? På vilka sätt förändras formerna för delaktighet i demokratin som utvecklats under industrisamhällets framväxt? Ett grundläggande villkor för hållbar välfärdsutveckling i det digitala samhället är utvecklingen av humankapital. Ett reellt livslångt lärande behöver möjliggöras. Hur svarar den högre utbildningen upp mot dessa behov?

I en tidigare temarapport, ”Det datadrivna samhället”, deltog Markus Bylund med en översikt och i kommande temarapport - ett hållbart klimat - kommer Per-Erik Holmberg att delta som medförfattare. Temarapporten ”Det sociala kontraktet” innehåller en rad artiklar av namnkunniga författare och experter som Anders Ekholm, Karim Jebari och Marie Demker med flera.

Ladda Ned

Temarapport: Det sociala kontraktet (pdf)

Scenario: Digitaliseringens möjligheter för utbildning och livslångt lärande (pdf)

Scenario: Från silo till samverkan - Välfärdstjänster i det smarta hemmet (pdf)

Scenario: Digitalisering för en hälsosammare framtid (pdf)

 

Scenario "Digitaliseringens möjlighet för utbildning och livslångt lärande" som ljudbok:
Lyssna och ladda ned här

Kontakt

Digitaliseringskommissionen
AnnSofi Persson-Stenborg, kanslichef
Tel: 08-405 53 14, Mobil: 070 274 99 73
info [at] digitaliseringskommissionen.se

Läs mer

Affärs- och innovationsområden på RISE ICT (engelska)

Läs hela pressmeddelandet från Digitaliseringskommissionen

Läs tidigare rapport: Det datadrivna samhället