Digitala hemtjänster kan spara miljarder åt samhället

13 February, 2014 - 16:45

Med digitala hemtjänster kan Sveriges kommuner både förbättra omvårdnadskvaliteten och minska kostnaderna för hemtjänsten med flera miljarder kronor.

I takt med den alltmer växande andelen av äldre i Sverige står samhället inför en dramatisk kostnadsökning för äldreomsorgen. Bara inom hemtjänsten beräknas kostnaderna öka med minst 60 procent fram till 2020, jämfört med 2010. Med införande av nya digitala hemtjänster, kan Sveriges kommuner förbättra omsorgskvaliteten för brukarna och ändå reducera den förväntade kostnadsökningen för hemtjänsten med upp till 53 miljarder kronor enligt en ny effektrapport som Acreo tagit fram på uppdrag av Svenska Stadsnätsföreningen.

– Besparingspotentialen är stor inom all offentlig verksamhet och för att slå vakt om välfärden måste vi utveckla och införa nya arbetsmetoder med digitala lösningar, säger Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen.

För att öka förståelsen för de digitala möjligheterna har Svenska Stadsnätsföreningen gett forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT i uppdrag att identifiera och analysera de samhällsekonomiska effekterna av att införa e-tjänster inom ett viktigt men avgränsat område; hemtjänsten.

Rapporten visar ett intervall på hur stor den årliga nettobesparingen skulle bli år 2020 om upp till så många som nio av tio av de som får hemtjänst skulle använda samma fyra e-tjänster som testats och utvärderats i Västerås. Sammanlagt skulle Sverige då, mellan 2014 och 2020, kunna spara från 20 upp till 53 miljarder kronor. Den årliga besparingspotentialen är upp till 34 miljoner för en glesbygdskommun med 8 000 invånare, 211 miljoner för en mellanstor stad med 90 000 invånare och 589 miljoner för en storstad med 500 000 invånare.

Rapporten visar också att det finns betydande besparingsmöjligheter även om bara en av tio använder de fyra e-tjänsterna inom hemtjänsten. Det talar för en fortsatt infrastrukturutbyggnad och vikten av att ta fram nya digitala välfärdstjänster.

- Rapportens antaganden, om hur mycket man kan spara inom hemtjänsten, förutsätter att alla äldre har tillgång till fiberbredband i hemmet. Men i nuläget har bara drygt 40 procent av Sveriges samtliga hushåll tillgång till sådant bredband och för boende på landsbygd och i villor är andelen ännu längre, förtydligar Marco Forzati, forskare på Acreo Swedish ICT.

OBS! Uppskalningen till en 90-procentig anslutningsgrad är en hypotetisk beräkning som baseras på att förutsättningarna är likvärdiga för tillkommande 80 procent och att utvecklingen i övrigt är linjär. Beräkningen tar alltså inte hänsyn till individuella omvårdnadsbehov som kan visa att E-hemtjänster inte är lämpliga för den enskilde brukaren.

Rapporten kommer nu att presenteras av Stadsnätsföreningen och Acreo Swedish ICT på olika konferenser och forum i Sverige och internationellt.
Ladda hem Acreo-rapporten nedan:

Ladda hem rapporten

Lyssna på Marco Forzatis föredrag här:  Marco Forzati presenterar Acreo-rapporten