Den samhällsekonomiska nyttan med bredbandsinvesteringar i Skåne ska analyseras

24 October, 2016 - 14:14

Region Skåne skall nu analysera fibernätens samhällsekonomiska betydelse på regional nivå såväl som i enskilda kommuner. Studien kommer att genomföras av forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT.

Ett intensivt arbete pågår i Sverige för att genomföra den digitala agendan där utbyggnad av nya fiberbaserade bredbandsnät är en förutsättning. Förväntningarna är stora på bredbandets påverkan på samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt. Skåne var tidigt ute med en regional ansats som har haft en katalytisk betydelse för bredbandsutbyggnaden i Sverige.

- Traditionellt har bredbandsinvesteringar främst bedömts ur ett telekom-perspektiv, men för kommunerna är den ekonomiska tillväxten i samhället ändå viktigast, säger Lars Winther-Hansen, regional bredbandskoordinator för Region Skåne.

Acreo Swedish ICT kommer, i sin analys, att utgå ifrån egen grundforskning inom ICT-infrastruktur och undersökningar av ICT-mognaden i svenska kommuner. Baserat på data från Skåne samt Sveriges kommuner och stadsnät, SCB, PTS, SKL, mm. kommer en statistisk analys som länkar effekter av fiberinvesteringar till specifika samhällsekonomiska indikatorer att genomföras. Studien kommer också att beskriva eventuella vinster och besparingar som kan erhållas tack vare ett utbyggt fiberbaserat bredbandsnät. Områden som kommer att studeras är sysselsättning, regionalekonomisk utveckling, befolkningsutveckling, nyföretagande, miljöeffekter och hemtjänst.

Studien genomförs i bred samverkan för att kunna samla in så mycket erfarenheter och information som möjligt

Studiens resultat kommer att presenteras i december 2016.

 

För mer information:

Lars Winther-Hansen, Region Skåne
044 309 3195
lars.winther-hansen [at] skane.se

Crister Mattsson, Acreo Swedish ICT
070 092 77 92
crister.mattsson [at] acreo.se

 

Läs mer om Broadband and Society på Acreo.