Crister Mattsson invald i styrelsen för Netwest

13 June, 2017 - 12:04

I samband med bolagsstämman den 18 maj har Crister Mattsson från RISE Acreo valts in i styrelsen för Netwest.

Netwest kommer ur ett gemensamt initiativ från Västra Götalandsregionen och stadsnäten i Västsverige. Bakgrunden var att man ville exponera den infrastruktur som redan fanns för att bilda en konkurrenskraftig aktör som kunde skapa enkelhet för näringslivet. Bolaget bildades 2015 och den första affären gjordes 2016.

Netwest är samägt av Västra Götalandsregionen och 28 olika kommuner och kommunala bolag. Västra Götalandsregionen äger 34 % medan resterande 66 % är jämt fördelade på de 28 övriga ägarna. På sikt kommer fler stadsnät och kommunala bolag att ansluta sig, men Västra Götalandsregionen kommer alltid att äga 34 %. Ägandeformen begränsar dock inte bolaget till någon särskild kundkrets – alla som vill kommunicera via fiber mellan orter i Västsverige är välkomna.

Mer information om Netwest finns på www.netwest.se

Läs mer om RISE Acreos expertis kring Broadband and Society