Banbrytande tillverkning av optoelektroniskt papper i tidskriften FPE:s specialutgåva

28 August, 2017 - 14:04

En artikel som presenterar resultat från pilotkörningar på RISE-pilotpappersmaskin FEX har valts ut av den vetenskapliga tidskriften Flexible and Printed Electronics (FPE) som en av de sju mest intressanta artiklarna som publicerades 2016 avseende effekt och presentation.

Artikeln med titeln “Photoconductive zinc oxide-composite paper by pilot paper machine manufacturing” handlar om kolelektroder tryckta på papper för att bilda kompletta elektroniska anordningar där själva pappret är det aktiva materialet.

Hjalmar Granberg, forskare vid RISE Bioekonomi förklarar:

– Huvudkomponenterna vi använt är pappersmassa och en speciell variant av zinkoxid. Zinkoxid används mest i solskyddskrämer och biomedicinska tillämpningar. Men här använde vi en annan struktur som kan generera en elektrisk signal.

När ett papper med zinkoxid utsätts för UV-ljus blir det ledande. Detta innebär att de elektroniska egenskaperna hos papperet är interaktiva och kan styras med en UV-lampa. Papperet kan då integreras med elektronik för olika komponenter, till exempel solceller eller sensorer.

– Vår vision var att tillverka ett nytt material i en pappersmaskin. Ett material som skulle kunna användas för en mängd olika tillämpningar, en aktiv komponent i elektroniska applikationer, såsom solceller och elektriska kretsar. Dessutom skulle det vara billigt, säger Hjalmar.

Artikeln som redan rönt stort intresse finns att ladda ned från tidskriftens hemsida.

Läs mer om försöken denna sida, som även innehåller en video från tillverkningen.

Arbetet utfördes i ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet RISE Bioekonomi och RISE Acreo. Dessa organisationer bygger nu tillsammans med KTH och tio företag ett nytt kompetenscentrum – The Digital Cellulose Center (DCC) – med stöd från Vinnova.