Affärsliv.com: De får dela på sju miljoner kronor

4 May, 2017 - 11:19

Smarta textilprodukter med sensorer som ger olika besked om kroppen och annat, digital forskningsplattform för Kolmårdens djurpark, snabbare hygienisering av avloppsslam. Där är några exempel på projekt som i år tillsammans tilldelades sju miljoner kronor.

Av 29 sökanden tilldelades i år nio olika forsknings- och utvecklingsprojekt pengar från den fond som kommunen inrättade 2012.

– Hittills har vi delat ut 45 miljoner kronor, men jag kan lova att ni inte är de sista som kommer att få del av pengarna, sa kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S), som kunde berätta att för ungefär en vecka sedan fick fonden ytterligare pengar efter beslut i kommunstyrelsen.
– Att vi har ett så här nära samarbete med universitet är unikt, sa Lars Stjernkvist som menar att det här samarbetet inte bara stöder forskning och utbildning för att utveckla Norrköping, utan också stärker Campus Norrköping.

Ett av de projekt som historiskt sett ligger nära Norrköping har SoftWear Lab rubricerat till "Textilstaden Norrköping tar klivet in i framtiden".

SoftWear Lab tilldelades 800 000 kronor för att genomföra en förstudie för etablering av en ny forsknings- och utvecklingsmiljö för smarta uppkopplade textilprodukter för sport och hälsa.

– För oss ger det här möjligheten att göra en förstudie där det finns en mycket stor potential, men det finns inga etablerade forskningsprogram inom det här ämnet ännu och då är det svårt att hitta resurser för att börja. De här pengarna ger oss en start på ett nytt forskningsområde för vår miljö för tryckt elektronik i Norrköping, säger Tommy Höglund från RISE Acreo, som tillsammans med Campus Norrköping sökt medlen.

Användningsområdet för den tryckta elektroniken är brett.

– Dels skulle man kunna tillämpa den inom hälsoområdet, där man exempelvis kan ha fallsensorer. och man kan ha andra sensorer knutna till vård och hälsa, säger Tommy Höglund och tillägger att sport också är ett område där man kan använda tekniken.

 

Läs artikeln på Affärsliv.com

Printed Electronics på RISE Acreo (in english)