Acreo to collaborate with DENSO to develop energy-efficient SiC power switches for non-automotive applications

27 April, 2010 - 10:30

Acreo to collaborate with DENSO to develop energy-efficient SiC power switches for non-automotive applications

Kista, Nagoya 2010-04-28:                                      (Swedish version)

Acreo AB signed an agreement with DENSO Corporation to promote a highly efficient, normally-off power switch technology, developed at DENSO, and evaluate it in non-automotive applications. The switches will be fabricated using the wide band gap semiconductor Silicon Carbide (SiC) and the design is based on the innovative material and processing technology available on both sides.

At first, a power switch with an operating voltage of 1200 V and a current rating of 50 A is designed and fabricated. The switching device of choice is a normally-off junction field effect transistor (JFET) processed with epitaxial material technology. DENSO is developing high quality SiC wafer material, power switches and module technology for over 10 years. The all epitaxial JFET concept was designed and successfully tested at DENSO for current ratings over 50 A. The epitaxial material was supplied by Acreo. Acreo has more than 15 years experience in developing epitaxial growth technologies and innovative device processes for SiC. For the 50 A rated devices, the JFET process technology will be established at Acreo’s SiC process line at the ElectrumLab in Kista and device fabrication will start from autumn 2010. It is planned that packaged JFET devices are ready for system evaluation demonstrator circuits in the beginning of 2011. The targeted applications are dc-dc converters, battery chargers, and photovoltaic systems. This technology can be considered for robust high temperature automotive applications in the future.

The collaboration with DENSO for the fabrication of normally-off SiC-JFET power devices is the result of joint research activities regarding SiC material technology for more than five years. The new agreement includes the transfer of the DENSO JFET technology to Acreo and is supported by the Swedish Governmental Agency for Innovation Systems (VINNOVA) and the Invest in Sweden Agency (ISA), Japan.

By combining both side’s competence and long experience in SiC R&D, material technology, and knowledge in power device design and processing, the fabrication of high performance and efficient normally-off SiC-JFET devices will be possible. These SiC-JFETs should contribute to revolutionize power electronics and lead to smaller, lighter, and more-efficient power systems. Compared to conventional Si technology, a reduction in size and weight by at least factor 6 is in reach with no compromise in energy conversion efficiency.

”The agreement takes our cooperation into a new important phase, enabling us to test the new technology in real, demanding applications”, says Mårten Armgarth, CEO at Acreo. The next generation of power devices are herewith directly accessible for Swedish system companies.

”It’s time to explore the energy-efficient SiC power device potential non-automotive applications. This collaboration will help in discovering new business frontiers in Europe”, says Hikaru Sugi, DENSO’s senior managing director overseeing Engineering Research & Development Center.

Contact persons:

Acreo: Adolf Schöner, General Project ManagerTel: +46 8 632 78 09Email: adolf.schoner [at] acreo.se

DENSO: Rajesh K Malhan, Assistant General ManagerTel: +81 561 75 1016Email: rajesh_k_malhan [at] denso.co.jp

About AcreoAcreo AB is a research institute and part of Swedish ICT Research. Working with contract R&D in microelectronics, optics and communication technology, Acreo provides innovative solutions contributing to growth and profitability. Specifically Acreo has a long term commitment to R&D in semiconductor technologies with for example wide band gap materials like SiC and GaN. Acreo work on R&D contracts from industry customers as well as different funding agencies for example the VINNOVA, the Swedish Energy Agency, and the EU. Acreo has 140 employees and is located in Kista, Norrköping, and Hudiksvall.

Acreo Media Contact:Anders Josefsson, Marketing ManagerTel: +46 8 632 7787Email: anders.josefsson [at] acreo.se

About DENSO Corporation  DENSO Corporation, headquartered in Kariya, Aichi prefecture, Japan, is a leading global supplier of advanced technology, systems and components. Its customers include all the world's major carmakers. Worldwide, the company employs approximately 120,000 people in 34 countries and regions, including Japan. Consolidated global sales for the fiscal year ended March 31, 2009 totaled US$32.0 billion. DENSO common stock is traded on the Tokyo and Nagoya stock exchanges.

More information about DENSO Corporation can be found on www.globaldenso.com.

PRESSMEDDELANDE: Acreo samarbetar med DENSO för att utveckla energi-effektiva kiselkarbidtransistorer

Kista, Nagoya 2010-04-28:

Acreo AB har tecknat ett avtal med DENSO Corporation för att ta fram en mycket effektiv “normally-off” krafttransistor. Teknologin är utvecklad vid DENSO för framtidens elbilar, och skall nu utvärderas i andra applikationer. Transistorerna tillverkas i kiselkarbid (SiC) och konstruktionen är baserad på innovativa material och processteknologi som finns hos båda parter.

Första komponenten som tas fram är en krafttransistor för användning vid 1200 V och med en märkström upp till 50 A. Transistorn är en spänningsstyrd brytare av typen JFET (Junction Field Effect Transistor). Konstruktionen som bygger på avancerad epitaxiell odling av kiselkarbid gör att komponenten fungerar i så kallad “normally-off” mod vilket förenklar konstruktionen av styrkretsar. DENSO utvecklar teknologi för framställning av högkvalitativa kiselkarbidsubstrat, transistorer och kraftmoduler sedan mer än 10 år. JFET-konceptet som bygger helt på epitaxi har konstruerats och testats framgångsrikt av DENSO för strömmar över 50 A. Acreo har bidragit med epitaxiprocessen vid tillverkningen. Acreo har mer än 15 års erfarenhet av att utveckla teknologin för epitaxiell odling av kiselkarbid och att integrera dessa med innovativa tillverkningsprocesser. Processteknologin för JFET kommer att implementeras i Acreos processlina vid Electrumlaboratoriet i Kista, och tillverkningen av komponenter startar senare i höst. Enligt planerna kommer kapslade JFET komponenter finnas tillgängliga för systemutvärdering i början av 2011. Tilltänkta applikationer är bland annat DC-DC omvandlare, batteriladdare och solcellsanläggningar. Teknologin kan i framtiden även komma att möjliggöra robust kraftelektronik för användning vid höga temperaturer i fordon.

Samarbetet med DENSO för tillverkning av “normally-off” SiC-JFET kraft-komponenter är resultat av ett gemensamt forskningsarbete under 5 år kring materialteknologi för kiselkarbid. Den nya överenskommelsen inkluderar överföring av DENSOs JFET teknologi till Acreo och stöds av Verket för innovationssystem (VINNOVA) och Invest in Sweden Agency (ISA), Japan.

Genom att kombinera båda parters kompetens och långa erfarenhet av forskning och utveckling av kiselkarbidteknologin, samt kunskap om konstruktionen och processning av krafthalvledare, kommer framtagandet av högpresterande och effektiva kiselkarbid JFET komponenter bli möjligt. Dessa kiselkarbidkomponenter kommer att bidra till att förändra kraftelektroniken och leda till mindre, lättare och mer effektiva kraftsystem. Jämfört med konventionell kiselteknologi kommer man att kunna minska storlek och vikt med minst en faktor 6, utan att behöva kompromissa på energieffektivitet.

“Denna överenskommelse tar vår verksamhet till en ny betydelsefull fas, och möjliggör för oss att utvärdera den nya teknologin i riktiga och krävande tillämpningar”, säger Mårten Armgarth, VD på Acreo. “Nästa generations kraftelektronikkomponenter görs härmed direkt tillgängliga till svenska systemföretag”.

“Det är dags att undersöka potentialen för de energieffektiva kiselkarbid kraftkomponenterna i applikationer utanför fordonsområdet. Detta samarbete kommer att hjälpa oss att upptäcka nya affärsområden i Europa”, sager Hikaru Sugi, Senior Managing Director för Engineering Research & Development Center på DENSO.

Kontaktpersoner:

Acreo: Adolf Schöner, Senior ProjektledareTel: +46 8 632 78 09Email: adolf.schoner [at] acreo.se

DENSO: Rajesh K Malhan, Assistant General ManagerTel: +81 561 75 1016Email: rajesh_k_malhan [at] denso.co.jp

Om AcreoAcreo är helägt dotterbolag till forskningsinstitutet Swedish ICT Research AB och arbetar med kontrakterad forskning och utveckling. Acreo tillhandahåller innovativa lösningar inom elektronik, optik och kommunikationsteknologi som bidrar till tillväxt, lönsamhet och nyföretagande. Speciella satsningsområden är Fiberoptik, Bredbandsteknologi, Tryckt elektronik samt Detektorteknologi.Acreo har 140 anställda och verksamheten är förlagd till Kista, Norrköping och Hudiksvall.

Acreo Presskontakt:Anders Josefsson, MarknadschefTel: +46 8 632 7787Email: anders.josefsson [at] acreo.se

Om DENSO CorporationDENSO Corporation, med huvudkontor i Kariya, Aichi, Japan, är en ledande global leverantör av avancerad teknologi, system och komponenter. Kunderna finns bland alla världens biltillverkare. Företaget har totalt 120000 anställda i 34 länder och regioner, inklusive Japan. Koncernens globala försäljningen under räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2009 uppgick till US $ 32,0 miljarder. DENSOs stamaktier handlas på Tokyo och Nagoya börser.

Mer information om DENSO Corporation finns på www.globaldenso.com.