Acreo stärker samarbete med Mittuniversitetet

3 March, 2011 - 12:30

Acreo stärker samarbete med Mittuniversitetet

2011-03-03: Acreo kan stolt meddela att Lars Norin blivit utnämnd till adjungerad professor i teknisk fysik vid Mittuniversitetet. Som forskningsinstitut är det en av våra styrkor att vi har ett nära samarbete med både universitet och industri; kunskapsöverföring och mötet mellan olika kompetenser är en viktig faktor för innovation. Samarbetet är ett sätt att ytterligare stärka vår kompetens inom Fiberoptik och materialforskning och att driva fortsatt utveckling och skapa innovationer.

Mittuniversitetet vill utöka sin forskning inom området fotonik och fördjupa samarbetet med Acreo som har en ledande kompetens inom Fiberoptik. Lars Norin kommer speciellt att bidra med kompetens inom materialkemi relaterat till fotonik inom forskargruppen materialfysik som leds av professor Håkan Olin.

Samarbetet är av ömsesidig nytta. Mittuniversitetet stärker sin forskning inom fotonik och optiska fibrer genom att dra nytta av den unika kompetens och infrastruktur som finns på Acreo Fiberlab i Hudiksvall. Acreo å sin sida ser mycket positivt på möjligheten att tillsammans med expertis på Mittuniversitetet studera andra material än konventionellt kvartsglas, t.ex glaskeramer, halvledare eller kristallina material.

”Detta kan öppna upp för en rad nya tillämpningar som integration av elektronik och fotonik, nya ljuskällor, eller solceller i fiberform”, säger Lars Norin. ”Materialen finns ofta där, men det är integrationen med den optiska fibern som är den nya utmaningen”.

Lars Norin har arbetat på Acreo sedan 2001 och varit en av de drivande krafterna bakom etableringen av Acreo Fiberlab i Hudiksvall. Med ansvar för glastillverkningen på Acreo har Lars bland annat lett Acreos utveckling av världsledande glasmaterial för högeffektslasrar.

”Under de 10 år som gått sedan vi invigde Fiberlab har vi etablerat oss som en pålitlig leverantör av många typer av optisk fiber baserade på glas. Jag är övertygad om att konstellationen Mittuniversitetet och Acreo Fiberlab har ett unikt utgångsläge att bli pionjärer inom nästa generations optisk fiber.” Säger Lars Norin, senior scientist på Acreo och nybliven adjungerad professor vid Mittuniversitetet.

För ytterligare information kontakta:Lars Norin tel. 0650-36614, e-post: lars.norin(at)acreo.se

Presskontakt Acreo:Jenny Sperens, Marketing and Communication Manager08-632 77 77, jenny.sperens(at)acreo.se

Om Acreo

Acreo är ett av Europas främsta forskningsbolag inom elektronik, optik och kommunikationsteknik. Genom att omsätta akademisk forskning till kommersiellt gångbara produkter erbjuder Acreo värdeskapande tekniklösningar för tillväxt och konkurrenskraft i näringsliv och samhälle. Uppdragen spänner mellan allt från förstudier, långsiktiga forskningsprojekt, prototyper och småskalig produktion, till verifiering och testning. Acreo erbjuder även stöd till små och medelstora företag genom tekniköverföring, företagsnätverk och finansiell rådgivning. Acreo är en del av Swedish ICT och har cirka 145 anställda med lokalisering i Kista (huvudkontor), Norrköping och Hudiksvall.

Acreo Fiberlab

Acreo Fiberlab är ett forskningslaboratorium inom optiska fibrer, sedan 10 år etablerat i Hudiksvall. Idag är Fiberlab ett av Europas ledande forskningslab inom glasmaterial för högeffektslasrar, fiberoptik för krävande miljöer, tex olja/gas och avionics, och optiska fibrer med avancerade geometrier.

Mittuniversitetet

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt lärande är ledordet för all utbildning. Mittuniversitetet har campus i Härnösand, Sundsvall och Östersund. Forskningen inriktas mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. www.miun.se