Acreo pressar priserna med tryckpress för elektronik

17 November, 2003 - 14:00

Acreo pressar priserna med tryckpress för elektronik

2003-11-17: Nu är Acreos tryckpress för elektronik på plats i Norrköping. Den nya tryckpressen är ett led i Acreos forskningsarbete inom polymer elektronik för att tillverka billig elektronik på bl.a. papper och plastsubstrat.

Vetenskapsrådet har tidigare tilldelat Acreo och Linköpings Universitet 3,8 miljoner för den nya tryckpressen. Detta möjliggör att man nu kan börja experimentera med att trycka elektroniska kretsar på löpmeter - ifrån rulle till rulle.  Professor Magnus Berggren, som leder arbetet vid Linköpings Universitet, tror att vi inom ett par år kan ha elektroniska löpsedlar och informationstavlor som inte kostar mer än några tior.

Acreo har sedan 1998 bedrivit forskning och utveckling inom området polymer elektronik. Med polymer elektronik menas ledande och halvledande polymera material som kan liknas vid plaster. Ett av de stora projekten man drivit är Paella (Paper electronics for Low Cost Applications). Ett av resultaten från Paella är en sjusegmentsdisplay som screentryckts på papper. Vid Acreo leds arbetet av Michael Lögdlund och i sitt team har han ett tiotal forskare och ingenjörer som kommer att arbeta med att vidareutveckla trycktekniken och processerna.

- Vi är väldigt entusiastiska inför vårt arbete och tror att det finns en mycket stor potential för tekniken, säger Michael.

Nu är det dags att demonstrera möjligheterna med den nya tekniken och Acreo bjuder därför in till en workshop kring elektronik på papper. Intresset för polymer elektronik är väldigt stort, även internationellt. Ett flertal utländska pappersföretag har visat intresse för Acreos verksamhet och har anmält sitt deltagande till workshopen. Med workshopen hoppas Acreo kunna etablera sitt ”Electronic Printing House” i Norrköping som världsledande inom tryckt polymer elektronik.

För mer information, kontakta:

  • Michael Lögdlund, 011-363636                    Michael.logdlund [at] acreo.se

     
  • Magnus Berggren. 011-363637011-363637magbe [at] itn.liu.se

Acreo AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag som förädlar och förmedlar kunskap inom elektronik och optik till kommersialiserbara produkter och processer. Acreo finns i Kista, Norrköping, Hudiksvall, Jönköping och Lund och har nära 200 anställda, varav merparten är civilingenjörer eller tekniska doktorer. Acreo har verksamhet inom följande områden: Elektronikbyggsätt, Fotonik, Mikroteknologi, Optoteknologi, QWIP-teknologi, Systemintegration och Småföretagsstöd. 

COIN är en centrumbildning för fokusering av satsningar kring organisk informatik – forskning och utveckling kring de nya organiska materialen som används för att realisera nya elektroniska funktioner. Centrat initierades av Acreo och Linköpings Universitet och har från början stötts av Utvecklingsstiftelsen i Norrköping. 

Linköping University, ITN är en del av COIN och medverkar i det nyligen skapade Center of excellence for Organic Electronics (COE). Dessa center fokuserar på forskning och utveckling av teknologi baserad på ledande polymerer. ITN fokuserar på två områden inom dessa project; utveckling av displayer, sensorer och elektroniska komponenter baserade på organiska material samt karakterisering av fundamentala material och komponent egenskaper. Se http://www.orgel.itn.liu.se/