Acreo och Transmode lyckades med 100 GBIT/s fältexperiment i Acreos Nationella Testbädd

16 January, 2013 - 18:53

Acreo Swedish ICT och Transmode har i ett fältexperiment demonstrerat överföring av 100 Gbit/s över 1640 km installerad optisk fiber. 100 Gbit/s signalen skickades utan elektro-optiska omvandlingar över flera redan installerade optiska transmissionssystem i Acreos Nationella Testbädd.

Mobilt bredband och fiberaccess har lett till en dramatisk ökning av trafiken på Internet och med det behovet av kapacitet i de optiska nät som transporterar informationen. Nu sker ett spännande teknikskifte – övergången till koherent transmissionsteknik – som mångdubblar mängden informationen som en ljussignal kan överföra. 100 Gbit/s finns nu kommersiellt, något som demonstreras i experimentet av Acreo Swedish ICT och Transmode.

Experimentet demonstrerar hur det är möjligt att komplettera existerande system, från flera olika tillverkare, med 100 Gbit/s parallellt med redan existerande trafik vid 10 Gbit/s. I Acreos och Transmodes experiment generades den optiska signalen av Transmodes 100Gbit/s linjekort. Signalen kopplades sedan till två optiska transmissionssystem på sträckan Kista-Hudiksvall seriekopplade till en total längd på 1640 km. Dessa två system, installerade på separata fibrer, är ursprungligen konstruerade för överföring vid lägre hastigheter. Experimentet genomfördes både med och utan optisk dispersionskompensering. I fallet utan optisk dispersionskompensering användes istället digital signal behandling på linjekortet som i realtid kompenserade för dispersion på hela sträckan på 1640 km.

”Ett lysande exempel på bra samarbete mellan industri och forskningsinstitut. Acreos Nationella Testbädd gör det möjligt att demonstrera och utvärdera vår teknik under verkliga förutsättningar, i en miljö med samverkande utrustning från många tillverkare”. säger Sten Nordell, Teknisk Direktör på Transmode.

Acreos Nationella Testbädd är ett kommunikationsnät som drivs av Acreo Swedish ICT med målet att, under realistiska förutsättningar, kunna utvärdera och verifiera ny teknik och innovationer. Acreos Nationella Testbädd är också en mötesplats som knyter ihop forskning och teknisk innovation med behov hos slutanvändare och på det viset för ut resultat till nytta för näringsliv och samhälle.

Fältförsöket genomfördes som en del av forskningsprojektet COSYNET som finansieras av VINNOVA. Fältförsöket har också stötts av projektet ”CeBa Testbed” som finansieras av EU via INTERREG programmet.