Acreo med i GigaHertz VINN Excellence center

22 June, 2006 - 15:44

Acreo med i GigaHertz VINN Excellence center

Norrköping 2006-06-22

Vinnova har beslutat att anslå medel för att bygga upp ett GigaHertz Centrum för framtidens trådlösa kommunikations- och sensorsystem baserade på högfrekvensteknik, till exempel mobil telekommunikation och radarteknik. Centret ska fokusera på flera viktiga högfrekvensområden: mikrovågseffektgenerering, mikro-/mmvåg integrationsteknik för chip och chip in package, THz sensorer, och mikrovågsfotonik.

Av 166 ansökningar till Vinnova är detta ett av 15 som belönats med anslag.

Centret skall ytterligare stärka den långsiktiga tillväxten inom området och skall formeras med Chalmers som akademisk ledare. Acreo och FOI representerar forskningsinstitut och ett antal industriella partners bland andra Ericsson, Saab, Philips Semiconductor, Omnisys Instruments och Zarlink Semiconductor knyts till centret. Acreo har en lång tids erfarenhet av forskning och utveckling inom mikrovågs- och mm-vågsområdet och deltagandet i centrat erbjuder goda möjligheter att vidareutveckla denna kompetens i samarbete med Chalmers och de industriella parterna.

Om AcreoAcreo är helägt dotterbolag till forskningsinstitutet Swedish ICT Research AB och arbetar med kontrakterad forskning och utveckling i syfte att hjälpa kunderna att utveckla avancerade produkter för framtiden. Acreo tillhandahåller innovativa lösningar inom elektronik, optik och kommunikationsteknologi som bidrar till tillväxt och lönsamhet.

Acreo har 140 anställda och verksamheten är förlagd till Kista, Norrköping, Hudiksvall och Jönköping. 

Kontakt:Michael Salter, Gruppchef Mikroelektronik, +46 11 363676,  0703-555838

Michael.salter [at] acreo.se