Acreo knoppar av IRnova

2 March, 2007 - 09:00

Acreo knoppar av IRnova

Pressmeddelande som PDFEnglish version

Kista – 2007-03-02: Acreo AB bolagiserar sin framgångsrika verksamhet för avancerade bildsensorer som används för detektion av infrarött ljus i olika typer av mörkerseende kamerasystem. Det avknoppade bolaget får namnet IRnova och bygger på Acreos långa erfarenhet och expertis inom tillverkning och utveckling av så kallade QWIP - Quantum Well Infrared Photodetectors. Bolagiseringen av verksamheten är en naturlig följd av en lyckad kommersialisering av flera års forskning och utveckling. IRnova är redan från start den ledande leverantören av detektorer och lösningar med konkurrenskraftiga produkter som säljs till en växande global marknad. IRnova ägs av Acreo tillsammans med de anställda och med Acreo som majoritetsägare.

Acreos QWIP-verksamhet har historiskt byggts upp i nära samarbete med FLIR Systems som är en världsdominerande tillverkare av avancerade IR (InfraRed) kameror och system. Denna nära relation till en krävande kund har haft stor betydelse för utvecklingen. Under det senaste året har Acreos verksamhet haft stor framgång på världsmarknaden med ett stort intresse från flera större aktörer som resulterat i nya projekt och beställningar samt samarbeten för att kunna erbjuda nya lösningar och på ett effektivare sätt kunna täcka en världsomspännande marknad.

Redan från start är IRnova en ledande producent av avancerade IR detektorer. Genom att produktionskapaciteten i Electrum-laboratoriets renrum i Kista ökats väsentligt under 2005-2006 står IRnova väl rustat att möta den ökade efterfrågan på hög-presterande detektorer. IRnova har ambitionen att befästa sin ledande position och samtidigt fortsätta att utveckla teknologin för att möta kraven från nya kunder och applikationer. Militära applikationer har tidigare varit dominerande men ett antal nya industriella applikationer, såsom t.ex. detektion av CO2 och metanläckor, växer i betydelse vilket skapar en ännu större potential för IRnovas produkter i framtiden. Verksamheten kommer att behöva förstärkas med ytterligare personal under kommande år.

”Vi är stolta och glada över att kunna starta IRnova”, säger Hans Hentzell, VD Acreo. ”Acreo har tillsammans med FLIR Systems och FMV med stöd av Vinnova utvecklat avancerad nanoelektronik för icke synliga ljusvåglängder under flera år. Från att ursprungligen startat som akademisk forskning på KTH har vi nu kommit så långt att verksamheten inom kylda IR-detektorer är mogen att knoppas av i ett eget bolag. För oss är det en stor framgång att kunna visa att vi faktiskt kan ta nanoelektronik från forskning till kommersiell verksamhet. IRnova får en flygande start genom att produktionsteknik och marknad har utvecklats inom Acreo i samarbete med kunderna under flera år. Forskning på nya typer av högupplösande detektorer fortsätter vi tillsammans med IRnova och övrig industri inom ramen för forskningscentrat IMAGIC som finansieras av Vinnova, SSF, KKS och industriparterna.”

”Vi kommer nu att fokusera våra resurser och ansträngningar ytterligare med målet att bli den främsta leverantören av infraröd detektorteknologi på världsmarknaden”, säger Bernhard Hirschauer som utsetts till VD för IRnova. ”Det är jätteroligt att nu få köra igång IRnova efter en intensiv period av förberedelser där även Stockholm Innovation & Growth bidragit med värdefull coachning. Att vi nu får möjlighet att driva verksamheten i ett separat bolag kommer att väsentligt underlätta fokus och möjligheterna att bygga upp ett starkt varumärke med en tydlig identitet mot våra kunder. Fortsatt nära samarbete med Acreo och Electrumlaboratoriet garanterar även god tillgång till ny forskning som kan ligga till grund för framtida produkter. Denna etablering är även bekräftelse på att det går att ha högteknologisk produktion och skapa nya jobb och tillväxt inom opto- och Nano-elektronik i Sverige”

Om AcreoAcreo är helägt dotterbolag till forskningsinstitutet Swedish ICT Research AB och arbetar med kontrakterad forskning och utveckling. Acreo tillhandahåller innovativa lösningar inom elektronik, optik och kommunikationsteknologi som bidrar till tillväxt och lönsamhet. Acreo bedriver avancerad FoU inom området detektorteknologi för icke synliga våglängder. Acreo har 140 anställda och verksamheten är förlagd till Kista, Norrköping, Hudiksvall och Jönköping.

Om IRnovaIRnova är en avknoppning från Acreo och startar som ett separat företag första kvartalet 2007. IRnova fokuserar på att tillhandahålla avancerade IR produkter och teknologi för krävande kunder med applikationer som kan dra nytta av bildalstrande infrarödteknologi. Mer information om teknologi och produkter finns på hemsidan: www.ir-nova.se

PresskontaktAcreo: Anders Josefsson, Marketing Manager, Tfn: +46 8 632 7787, anders.josefsson [at] acreo.seIRnova: Lars Karlsson, Director Business Development, Tfn: +46 70 5211208, lars.karlsson [at] ir-nova.se

PRESS RELEASE: Acreo spins-off IRnova

PressRelease as PDF

Kista – 2007-03-02: Acreo AB is spinning off its successful infrared detector activity to a separate company, IRnova AB. IRnova is based on Acreo's deep experience in development and production of QWIP (Quantum Well Infrared Photodetectors) and is the obvious conclusion to a growing business refined from several years of research and development. The new company signifies Acreo's strong long term commitment to provide competitive IR solutions to the market. IRNova will be owned by Acreo and the employees with Acreo as the major shareholder.

Acreo’s QWIP activity has historically had a limited customer base, delivering the major part of its production to the leading company in infrared cameras and systems, FLIR Systems. The close collaboration with a demanding customer at an early stage has been critical for the success. The production capability was substantially increased during 2005/6 and IRnova is now capable of producing thousands of IR detectors per year. An intensive global market penetration has taken place during the last year, showing a strong interest from major players on the world-wide market and resulting in new orders, projects and customers with a need for volume production of QWIP detectors. Right at the start IRnova is already the leading supplier of detectors and solutions focused on QWIP focal plane arrays.

Military applications have been dominating in the past, but now interesting new application areas in the industrial segment are developing, providing an even higher potential for IRnova products in the future. IRnova's ambition is to keep the position as the leader in QWIP-technology, and at the same time continue to develop the detector technology to meet the requirements from new applications on the market.

“We are happy and proud to be able to start IRnova”, says Hans Hentzell, Managing Director of Acreo. “Acreo in cooperation with FLIR Systems, FMV and VINNOVA has developed advanced nano electronics for non-visible wavelengths during several years. We are encouraged by the strong interest from several new customers and the fact that the activity has matured to be spun off to a separate company clearly shows Acreo's ability to refine research to real business. The dedication of Acreo and IRnova to further develop new high resolution IR detectors is shown by the R&D center IMAGIC operated by Acreo in cooperation with other industry partners.”

“We will even further increase our efforts and enhance our production with the goal to become an important supplier, and natural source, of infrared detector technology to the global market” says Bernhard Hirschauer, appointed as the Managing Director of IRnova AB.

About AcreoWorking with contract R&D in microelectronics, optics and communication technology, Acreo provides innovative solutions contributing to growth and profitability. Acreo specializes in semiconductor technology, organic electronics, fiber optics and optical networking. Specifically Acreo has a long term commitment to the development of advanced IR detector technology.

About IRnovaIRnova is spun off from Acreo to a separate company in 1Q of 2007. IRnova specialize in providing advanced IR products and technology to demanding customers. To read more about products and offerings please visit the website: www.ir-nova.se

Press ContactAcreo: Anders Josefsson, Marketing ManagerTel: +46 8 632 7787, email: anders.josefsson [at] acreo.seIRnova: Lars Karlsson , Director Business DevelopmentTel : +46 70 521 1208, email: lars.karlsson [at] ir-nova.se