Acreo förstärker utvecklingen av elektronikmoduler och system

13 September, 2011 - 08:00

Acreo förstärker utvecklingen av elektronikmoduler och system

2011-09-13: Jan Andersson, chef för Acreos verksamhet inom Nanoelektronik, har utsetts till Adjungerad Professor inom Elektronik på Mittuniversitetet och Institutionen för informationsteknologi och medier. Utnämningen är starten på ett förstärkt samarbete för utveckling av elektronikmoduler och system.

Acreo och Mittuniversitetet utvecklar idag chip och komponenter. Möjligheterna i det nya samarbetet är att utveckla ny chip- och komponentfunktionalitet genom att addera elektronik och mjukvara. Acreo har lång erfarenhet inom bildsensorer och bildalstrande system för röntgen-, IR- och UV-strålning. Samarbetet kommer i ett första skede att inrikta sig på röntgen- och partikeldetektorer med tillhörande bildalstringssystem, ett av Mittuniversitetet fokusområden.

”För oss på Acreo är det viktigt att ha ett nära samarbete med akademin för att utveckla och vidga vår kompetens på forskningssidan” säger Jan Andersson på Acreo och nyutnämnd Adjungerad Professor inom Elektronik på Mittuniversitetet. ”Jag ser många intressanta samverkansområden där utvecklingen sker i snabb takt och där samarbetet kan få oss att ligga i frontlinjen och stärka oss internationellt t ex. utveckling av IR- och röntgenteknologi, detektorer för tre-dimensionell avbildning, och sensorer i trådlösa nätverk, för att nämna några stycken."

Både Acreo och Mittuniversitetet bedriver forskning i nära samarbete med industrin. På Acreo sker det specifikt inom centerverksamheten IMAGIC och på Mittuniversitetet inom forskningscentrat STC (Sensible Things that Communicate). Syftet är att på ett tidigt stadium involvera industrin i forskningsprojekten för att möta deras behov och krav. Ett förstärkt samarbete med ökat kompetensutbyte möjliggör ett bredare erbjudande till industrin.

För ytterligare information kontakta:Jan Andersson tel 08-632 77 59, jan.andersson(at)acreo.se

Presskontakt:Jenny Sperens, Marketing and Communication Manager08-632 77 77, jenny.sperens(at)acreo.se

Eller besök www.acreo.se.

Om Acreo

Acreo är ett av Europas främsta forskningsinstitut inom elektronik, optik och kommunikationsteknik. Genom att omsätta akademisk forskning till kommersiellt gångbara produkter erbjuder Acreo värdeskapande tekniklösningar för tillväxt och konkurrenskraft i näringsliv och samhälle. Uppdragen spänner mellan allt från förstudier, långsiktiga forskningsprojekt, prototyper och småskalig produktion, till verifiering och testning. Acreo erbjuder även stöd till små och medelstora företag genom tekniköverföring, företagsnätverk och finansiell rådgivning. Acreo är en del av Swedish ICT och har 145 anställda med lokalisering i Kista (huvudkontor), Norrköping och Hudiksvall.

Nanoelektronik på Acreo

Acreo utvecklar elektronikkomponenter och mikrosystem med ny funktionalitet. Med integration och miniatyrisering kan vi få hög prestanda till låg kostnad. Vi använder avancerad kretskonstruktion, nya halvledarmaterial och tillverkningsprocesser baserade på mikro/nanoelektronik för att utveckla nya egenskaper. Våra fokusområden är detektorer och bildsensorer för röntgen, UV, IR och THz, kraftelektronik, sensorer för tuffa miljöer, kommunikationssystem för höghastighetsöverföring och bioanalyssystem baserat på mikrofluidik. 

Läs intervju med Jan Andersson "More eco-friendly energy sources with nanoelectonics".

Mittuniversitetet

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt lärande är ledordet för all utbildning. Mittuniversitetet har campus i Härnösand, Sundsvall och Östersund. Forskningen inriktas mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov. www.miun.se .