Acreo forskar för bättre behandling av kroniskt sjuka och influensapatienter

9 April, 2014 - 19:59

SSF, Stiftelsen för strategisk forskning, beslutade nyligen att finansiera åtta forsknings- och innovationsprojekt inom medicinsk teknik/Life Science med 250 MSEK. Acreo är partner i två av projekten.

Bärbara sensorer i smarta textilier

Epilepsi är den vanligaste kroniska neurologiska sjukdomen som drabbar c:a 60 000 personer i Sverige. Parkinson är den näst vanligaste av de neurodegenerativa sjukdomarna och drabbar cirka 20 000 personer i Sverige och nästan lika många drabbas årligen av stroke. Projektet ”Bärbara sensorer i smarta textilier” leds av Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, och syftar till att skapa ett behagligt, smart plagg med inbyggda sensorsystem som kontinuerligt mäter bl.a. patientens rörelser. Målet är att förenkla och förbättra diagnostik och behandling som i sin tur leder till en ökad livskvalitet för patienterna. Acreo Swedish ICTs ansvar är att utveckla en del av de sensorsystem som ska integreras i plagget. Förutom GU och Acreo ingår Swerea IVF och Textilhögskolan i projektet.

Lyssna på P1, Vetenskapsradions intervju med Sara Bogren mfl i maj 2014

FLU-ID, bärbar influensadiagnostik

WHO uppskattar att 3-5 miljoner människor varje år insjuknar i influensaepidemier varav 250-500 000 personer avlider, ofta barn och sjuka. Bara i USA kostar influensor 1-3 miljarder US dollar/år i direkta sjukvårdskostnader. Nya, svårbehandlade, pandemier uppstår hela tiden och behovet att tidigt upptäcka pandemierna ökar. Projektet ”FLU-ID - bärbar influensa-diagnostik” leds av Chalmers med målet att ta fram en billig, bärbar och tillförlitlig diagnosticeringsenhet för tidig och enkel detektering av pandemisk influensa i fält. Syftet är att väsentligt förkorta tiden från provtagning till fastställd diagnos, åtgärd och behandling och därmed minimera pandemins spridning. Acreos roll i projektet är att utveckla ett integrerat sensorsystem för influensadiagnostik, baserat på magnetiska nanopartiklar och det mätinstrument, DynoMag, som utvecklats på Acreo. Förutom Chalmers och Acreo ingår KI, Stockholms och Uppsala universitet i projektet.

Totalt inkom 83 FoU-ansökningar varav 8 projekt beviljades av SFF.

Gå till SFFs pressmeddelande