2,5 miljoner kronor till kriminalteknisk forskning

23 June, 2016 - 12:42

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, har beslutat att dela ut 20 miljoner kronor till åtta doktorander vid svenska forskningsinstitut. Ett av dessa bidrag tillfaller Acreo Swedish ICT där huvudsökande är Qin Wang, Ph.D och Senior Scientist. 

Varje bidrag är på 2,5 miljoner kronor och avser att täcka medel för forskning och forskarutbildning för en doktorand som är anställd vid ett forskningsinstitut. Programmet är en ny satsning och ska bidra till högkvalitativ forskning inom SSF:s verksamhetsområden och öka korsbefruktning mellan institut, akademi och näringsliv.

Med bidraget kan Qin Wang engagera en doktorand för att föra dagens kunskap och metodik inom forensik framåt, bland annat med hjälp av nanofotonisk design för att kunna identifiera specifika molekyler i blod och narkotiska preparat. Projektet kommer att ske i samarbete med KTH, som har lång erfarenhet inom biomedicinsk forskning, och NFC, Nationellt Forensiskt Centrum.

Projektets syfte är att fördjupa den molekylära kunskapen om kemiska och biologiska prover inom kriminaltekniskt arbete, med målet om att utveckla ett kriminaltekniskt analysverktyg som ska både användarvänligt, mobilt och snabbt för att kunna göra analyser direkt på brottsplatsen.

- Med ett sådant kriminaltekniskt kit kommer vi kunna flytta fram gränsen för vad som är möjligt att digitalt analysera på en brottsplats; exempelvis ålder av latenta fingeravtryck, ålder på blodspår, analysera låga koncentrationer av narkotika för att kunna hitta kopplingar mellan narkotikabeslag och kemisk sammansättning, säger Qin Wang.

Projektet väntas börja i september 2016 och löper fem år framåt. En doktorandtjänst kommer att utlysas i augusti.

 

För ytterligare information:
Qin Wang, Ph.D. Senior scientist
Tel. +46 (0)70 772 78 38
qin.wang [at] acreo.se

LÄS MER

Tjugo miljoner till doktorander vid forskningsinstitut