Offentliga Rummet

Den 25:e till 27:e maj arrangeras konferensen Offentliga Rummet på Malmö Live. Swedish ICT håller två seminarier;

26 maj, kl. 14:55 - 15:40

Att införa framtiden - hur lyckas kommuner med implementation av välfärdsteknik?

Göteborgs Stad beslutade 2014 om att införa tio välfärdstekniktjänster till 2022. Fyra tjänster är idag på väg att införas och Göteborgs Stad delar nu med sig av sina erfarenheter av hur införandena fungerat och vad de lärt sig under resans gång.

Huvudfokus för presentationen kommer att ligga på lärdomar och vad som varit viktigt för att underlätta införandena. Föreningen Hälsans nya verktyg presenterar de samlade erfarenheterna och de mest värdefulla tipsen från kommuner runt om i Sverige som har investerat i välfärdsteknik.

Föreläsare: Dag Forsén, Hälsans nya verktyg och Max Domaradzki, Göteborgs stad

Lokal: Live 3

27 maj, kl. 09:30 - 10:15

Öppna plattformar för tjänster i hem och fastigheter

De senaste åren har fokus på Informationssäkerhet ökat och undersökningar är genomförda av läget för statliga myndigheter och kommuner. Med en öppen tjänsteplattform, tillgänglig för alla aktörer och där data och infrastruktur delas, skapas en hållbar och kostnadseffektiv lösning och nya affärsmodeller för det smarta hemmet.

Swedish ICT och Skellefteå kommun presenterar erfarenheter från Smarta Hem-projektet där flera kommuner och allmännyttiga fastighetsbolag ingår. Digitala tjänster inom omsorg, energianvändning och fastighetsautomation ska demonstreras i över 100 installationer över hela landet.

Presentationen kommer att beröra praktiska erfarenheter, nya möjligheter, problem & hinder på resan samt förslag på nya samverkansformer. Fokus kommer primärt att vara på erfarenheterna och möjligheterna runt digitala omsorgstjänster men även fastighetstjänster berörs. Resultaten kan dessutom utökas generellt till öppen data och Internet-of-Things i t ex stadsmiljöer.

Föreläsare: Claus Popp Larsen, Swedish ICT och Tomas Hedström, Skellefteå kommun

Lokal: High Live 4 (en trappa upp)

Läs mer

Offentliga Rummets hemsida

Urban Life på Swedish ICT

eHealth på Swedish ICT

Date/time: 
Wednesday, May 25, 2016, 08:00 to Friday, May 27, 2016, 13:15
Add to Calendar
Location: 
Malmö Live Malmö
Sweden
SE