Konferens för Batterifondsprogrammet 2016

Konferensen täcker programmets två forskningsområden återvinning och återanvändning av alla typer av batterier samt batterier och andra energilager för fordon.

Syftet är att ge en överblick och att svara på frågorna Var står vi? och Vart vill vi?

Konferensen kommer innehålla ett antal presentationer som speglar forskningsläget inom programmets områden och samtliga projekt som finansierats inom programmet kommer presenteras med "posters".

Exempel från presentationerna:

Internationella perspektiv på programmets forskningsområden
Den svenska fordonsindustrins syn på batteriforskning
Fokus för forskningen vid de olika forskargrupperna i Sverige

Mats Sandberg, Acreo Printed Electronics, deltar samt visar en poster som beskriver projektet MODULIT

Date/time: 
Wednesday, April 6, 2016, 09:00 to 16:00
Location: 
Clarion Post Hotel Göteborg
Sweden
SE
Link to event: 
http://www.energimyndigheten.se/batterifondsprogrammet