Innovation by collaboration: Snitts årskonferens

”Innovation by Collaboration”, IbyC, är SNITTS årskonferens som hålls med syfte att skapa, utöka och effektivisera korskopplingar mellan organisationer som arbetar med kunskapsutbyte och nyttiggörande av forskning.

RISE programpunkt 09:50-10:30:

RISE Testbäddar & demonstrationsanläggningar - en okänd resurs för forskning och innovation?

RISE Testbäddar & demonstrationsanläggningar - en okänd resurs för forskning och innovation?
I en effektiv innovationsprocess behöver nya tekniska lösningar testas, verifieras och demonstreras under verkliga förhållanden inför marknadsintroduktion. Men även viss grundforskning kräver avancerad utrustning för tester, analyser och verifiering under industrilika förhållanden. RISE driver ett 50-tal unika testbäddar och demonstrationsanläggningar som är tillgängliga för såväl akademi som näringsliv. Vi presenterar både det bredare erbjudandet och konkreta exempel där akademi, näringsliv och institut har nytta av RISE T&D-resurser.

Presentatörer:

Mats Holmgren, Projektledare RISE T&D, CTO Swerea AB
Peter Kjäll, Affärsområdeschef Life Science, Acreo Swedish ICT
Mattias Drotz, Projektledare Affärsutveckling, Innventia
Louise Felldin, Kommunikationsdirektör, Swedish ICT

 

13.45-14.25:

BioCom Lab – An initiative towards a smart intra-body network

BioCom Lab is a research, development, commercialization, and think tank initiative of Acreo Swedish ICT AB and Linköping University Campus Norrköping to take a holistic approach towards an intra-body network, with a focus on eHealth by integration of sensing, monitoring, prediction, analysis, data handling, and treatment. Utilizing key competence within at the research and development site in Norrköping together with collaborators, the initiative has created a bio electronic smart system with novel components and unique functionalities.

Presentatör:

Peter Kjäll, Affärsområdeschef Life Science, Acreo Swedish ICT

 

Läs mer

Printed Electronics Arena Manufacturing

BioCom Lab

 

Date/time: 
Friday, September 9, 2016, 09:50 to 14:25
Add to Calendar
Location: 
7A Odenplan
Odengatan 65
Stockholm
Sweden
SE
Link to event: 
Innovation by collaboration