Frukostseminarium: OECD – offentligt ägt fibernät ger tillväxt

Välkommen till ett frukostseminarium arrangerat av SKL med fokus på en ny OECD-rapport som Acreo Swedish ICT varit med och bidragit till. Rapporten belyser hur stadsnät spelar en viktig roll för att tillhandahålla avancerade bredbandstjänster för många människor inom OECD-länderna. Slutsatsen är att stadsnäten utgör ett effektivt sätt för att stödja målen för kommuner och städer, att de i många fall svarar på en efterfrågan som marknaden inte hanterar, och att de skapar nya möjligheter för tillväxt och välstånd.

Crister Mattson och Marco Forzati från Acreo Swedish ICT deltar i seminariet;

Svenska stadsnätsmodellen och dess effekter

Tillgången till fiber, därmed till höghastighetsbredband, bidrar till ökade investeringar och en positiv företagsutveckling. Fiberbaserade bredband ger förutsättningar till såväl ökad effektivitet i offentlig sektor som en digital tjänsteutveckling utifrån brukarnas behov.

Crister Mattsson, Senior advisor Acreo Swedish ICT

Stadsnätens samhällsnytta i ett socioekonomiskt perspektiv

Bredbandsfrågorna betraktas ofta som en telekomfråga, men genom de möjligheter till tjänsteutveckling, inom såväl offentlig som privat sektor, som fiberinfrastrukturen ger är detta numera en fråga för hela samhället. Den socialekonomiska analysen påvisar på en signifikant korrelation mellan ökade bredbandsutbyggnaden och ett antal olika samhällsekonomiska utvecklingen som till exempel högre sysselsättning och ökat företagande.

Marco Forzati, PhD, Senior Scientist and Project Manager, Acreo Swedish ICT

Se hela programmet här

Tid och plats

Onsdag 9 mars 2016 kl. 08.00-09.00, frukost serveras från kl. 07.30 i Myntmatsalen, Riksgatan 1.
Din anmälan behöver vara inne senast 4 mars. Anmäl dig här! (eller till lena.gronros [at] skl.se)

Läs mer

Expertise: Broadband and Society

OECD rapport om stadsnätens roll

Date/time: 
Wednesday, March 9, 2016, 08:00 to 09:00
Location: 
Myntmatsalen
Riksgatan 1
Stockholm
Sweden
SE