Fossilfri framtid – I en biobaserad ekonomi

Välkommen till RISE innovationsdag 12 oktober

Innovationsdagen vänder sig till dig som är intresserad av förnybara råvaror för hållbar produktion, klimatfrågor och resurseffektivitet och hur näringsliv, forskning och civilsamhälle på bästa sätt samverkar för att få till stånd en omställning till framtidens cirkulära bioekonomi. 

De globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 och klimatavtalet från Paris talar sitt tydliga språk. Vi står inför en nödvändig samhällsomställning – från ett fossilbaserat och linjärt samhälle till ett biobaserat och cirkulärt. Visionen om den fossilfria framtiden baserad på förnybara råvaror driver på efterfrågan på nya hållbara produkter och processer.

 

Biobaserade drivmedel, kemikalier och material

Under denna innovationsdag sätter vi fokus på tre stora utmaningar – drivmedel, kemikalier och material. Många lösningar finns men frågetecken kvarstår. Vad behöver olika aktörer göra för att nå 2030-målen? Vad ska vi använda vår biomassa till? Hur skalar vi upp idéer till industriella processer? 

Tillsammans med Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, och en panel samtalar vi kring dessa frågor och aktuella samverkansinitiativ.

Society Hack Bioekonomi i Almedalen 2017 kreerade fem idéer kring hur vi blir fossilfria på matbordet. Under innovationsdagen diskuterar vi hur dessa idéer kan bli verklighet. Hur vi får det att hända!

 

RISE – Sveriges forskningsinstitut 

Vi kommer också att presentera RISE – Sveriges forskningsinstitut – och prata om vår roll som innovationspartner och visa exempel på innovativa lösningar inom området biobaserad ekonomi.

 

Moderator: Jakob Lagercrantz, grundare av 2030-sekretariatet. 

Välkommen!

 

Innovationsdagen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch och fika. Sista anmälningsdag 25 september 2017

Anmälan sker via denna sida.

Date/time: 
Thursday, October 12, 2017, 10:00 to 17:00
Add to Calendar
Location: 
Tekniska Museet
Museivägen 7
Stockholm
Sweden
SE