Energirelaterad Fordonsforskning 2016

Årets konferens täcker områdena förbränning för förnybara drivmedel, elvägssystem, hybrid- och laddfordon, elinfrastruktur, energilager, lättvikt och motståndsreduktion, avgasefterbehandling, hjälpsystem samt vätgas och bränsleceller.

Programmet innehåller ett 80-tal projektpresentationer från Energimyndighetens forskningsprogram inom transportområdet.

Exempel från de gemensamma sessionerna:

Föredrag och paneldiskussion med fokus på livscykelperspektiv
Energimyndighetens strategi för transportforskningen och dess samordning
Sveriges strategi för intelligenta transportlösningar (ITS)
Korta föredrag från innovatörer.

Mats Sandberg, Acreo Printed Electronics, kommer att  delta i konferensen,hålla en 10 minuters presentation av projektet MODULIT.  En poster som beskriver projektet kommer även visas på konferensen.

Date/time: 
Monday, April 4, 2016, 09:00 to Tuesday, April 5, 2016, 16:30
Location: 
Clarion Post Hotel Göteborg
Sweden
SE
Link to event: 
http://www.energimyndigheten.se/fordonsforskning